výroba web stránok

Denne používajú internet v rôznych podobách obrovské počty ľudí. Niektorí hľadajú informácie, iní potrebujú niečo nakupovať, zoznámiť sa, zabaviť,…

V tom obrovskom dave používateľov sú skryté milióny príležitostí na poskytovanie služieb, tovarov,… dychberúca paleta príležitostí na podnikanie. Ak za podnikaním vidíme súhrn činností potrebných k dosiahnutiu a udržaniu zisku, je zrejmé, že internet so svojími možnosťami je v skutočnosti oceánom príležitostí na podnikanie prostredníctvom virtuálneho sveta. Ako začať podnikať na internete? Prehľadne zhrnuté nájdete na nasledujúcich riadkoch.

 

Predmet podnikania

Ako začať podnikať na internete? Na začiatku si treba ujasniť aspoň základné veci, ktoré sa s podnikaním spájajú a ktoré v podstatnej miere ovplyvňujú úspešnosť.
Výber správnej oblasti zamerania je to najdôležitejšie. Skúsenosti úspešných ukazujú, že základom je skvelá myšlienka – na začiatku potrebujete skvelý produkt. Marketingové osobnosti Kotler a Keller uvádzajú: „Produkt v marketingu zahŕňa výrobok, službu, zážitok, udalosť, osobu, maje­tok, informáciu, myšlienku, miesto alebo organizáciu. Produkt je čokoľvek, čo je možné na trhu ponúknuť, čo získa pozornosť, čo môže slúžiť k spotrebe, čo môže uspokojiť nejaké prianie alebo potrebu.“

Podnikať na internete  môžete začať v oblasti, v ktorej ste doma, ale aj oblasti, kde práve začínate, pretože cítite (či už z vlastnej alebo cudzej skúsenosti) veľký nedostatok v ponuke na trhu. A viete sa to naučiť. Napríklad také vyšívané vreckovky. Môžete predávať produkty koncovým spotrebiteľom na spotrebu (tzv. B2C) alebo obchodným partnerom na ďalšie spracovanie či ďalší predaj (tzv. B2B). Na domácom i zahraničnom trhu (viď ESET, Sygic,…).

Ak chcete predávať tovar, môžete web použiť na informácie a popularizáciu produktov, či už sú to vreckovky, zákusky alebo sušené paradajky. Na predaj budete potrebovať len jednoduchý e-shop a zákazníci môžu chodiť. Akoby ste zrazu mali vlastnú kanceláriu, predajňu a výklad v jednom! Na predaj služieb môžete použiť e-shop tiež.

Podoba podnikania však môže byť aj úplne iná – napríklad vytvorenie si blogu a zarábanie písaním článkov o testovaných produktoch firiem – môžete testovať pre seba alebo aj pre iných. Vytvorenie skvelej stránky o počasí a predávanie firmám alebo reklamným agentúram priestor na reklamy na nej a pod. Môžete vytvoriť moduly či šablóny pre redakčné systémy používané pri tvorbe stránok,…
Služby, o ktorých sa pred 20 rokmi nikomu ani nesnívalo!

Analýza trhu

Máte už nápad, s ktorým chcete na internete podnikať?
Vynikajúce!
Nasledovať by mala analýza trhu. Veľa ľudí sa nadšene vrhne na realizáciu svojej myšlienky bez toho, aby zistila, aký je skutočný stav trhu. A potom sú sklamaní – stratili kopec času, možno i peňazí, a podnikanie im neprináša očakávaný efekt.
Jedna vec  je myšlienka, druhá je stav trhu. Až po zistení skutočného stavu nasleduje tvorba stratégie a v tesnom závese za ňou tvorba webstránky… Spustenie stránky je prvá udalosť a po nej by mala nasledovať reklama popularizujúca obsah (o nej v samostatnom článku).

Analýzou trhu môžete objaviť existujúcu alebo potenciálnu konkurenciu, získate jasno v cenových reláciách a ziskovosti predajov (časť trhu, ktorá prináša vysoký zisk, máva v krátkej dobe vysokú konkurenciu). Súčasne môžete odhaliť slabé i silné miesta konkurentov a poučiť sa z nich. Ak objavíte žiadnu alebo len nízku konkurenciu, zamyslite sa, či je to ešte neobjavená či málo rozvinutá podnikateľská oblasť alebo oblasť, ktorá nie je pre podnikateľov atraktívna (napr. kvôli nízkym ziskom). Na základe vyhodnotenia analýz si viete postaviť oveľa reálnejší podnikateľský plán, zvoliť stratégiu…

 

Dobré webstránky

Tvorba podnikateľského plánu a stratégie je pomerne náročná vec na samostatný článok – nielen ak chcete podnikať na internete. V literatúre i na weboch nájde záujemca o nej dosť, preto prejdime k samotnej webstránke.

Ak už nejaký čas podnikáte mimo internetu, nové webstránky dávajú do rúk okrem výkonného marketingového nástroja tiež potenciálny zdroj ďalších príjmov. Ak práve začínate, vitajte!
Kvôli úplnosti sa zastavme ešte pri jednom momente – podnikať na internete bez vlastnej webstránky je možné. Áno, predávať služby či tovary je možné aj bez vlastnej stránky. Priestorom sú internetové inzertné alebo aukčné portály, niektoré druhy produktov je možné predávať aj prostredníctvom fanpage na Facebooku…
Či už chcete budovať novú firmu alebo značku, vlastné web-stránky alebo e-shop sú dnes nevyhnutnosťou. I keď nebudú priamo predávať! Vlastné web-stránky podporujú dôveryhodnosť produktu.

Dobré webstránky si viete vytvoriť dnes už sami aj bez hlbokých znalostí programovania, stačí trocha času a ochota učiť sa nové veci. Ako si vytvoriť dobré web-stránky? Vzhľadom na pomerne rozsiahlu podporu je najlepšou voľbou systém WordPress. Je v pozadí viac ako 30 % existujúcich webov na svete. Áno, existuje aj Drupal, PrestaShop, Joomla a ďalšie. Chcete však jednoduchosť a nezávislosť od programátora, nie? WordPress je navyše zadarmo, platíte iba ak chcete niečo špeci.

Dobrá doména

K dobrým web-stránkam patrí dobrá doména. Pri výbere a registrácii domény konajte naozaj rozvážne. Vyberajte hoci aj viac dní z viacerých názvov a premyslite si, aký názov bude pre vašu stránku najlepší. Neskoršie zmeny prinášajú mnohé komplikácie a dodatočné náklady, ktorým je lepšie predchádzať.

Možno ste už doménu vybrali a cez niektorého registrátora zakúpili (prehľadný web k tomu má napr. websupport), ale nemáte veľa času učiť sa nové veci. Napriek tomu si chcete stránku vytvoriť sami?
Venujte 18 hodín času a pár peňazí na vzdelávací kurz, ktorý vás naučí všetko podstatné.
Máte však tiež možnosť dať za pár stoviek eur spraviť webstránku podľa vašej predstavy niekomu, kto WordPress pozná… Alebo si ju nechajte v prípade veľkého projektu kompletne naprogramovať (stojí to 1500 € a viac). Zvážte, či vo fáze rozbiehania ušetrené peniaze nedať radšej do reklamy.
Ja by som dal.

 

Marketing

Pod pojmom marketing rozumie väčšina ľudí len reklamu. Chyba! Existujú rôzne definície marketingu ukazujúce na šírku celého procesu. Najpoužívanejšou je podľa Armstronga a Kotlera, ktorá definuje marketing ako „spoločenský a manažérsky proces, prostredníctvom ktorého uspokojujú jednotlivci i skupiny svoje potreby a priania v procese výroby a smeny výrobkov či iných hodnôt“. Hoci reklama a marketing bývajú verejnosťou používané ako synonymá, reklama či propagácia predstavujú len súčasť marketingu.

Môžete mať v rukách dokonalé web-stránky, ale ich prínos bude minimálny, ak nebudú mať návštevníkov. Súhlasíte?
Budovať známosť značky a podporovať predaj cez návštevnosť potenciálnych zákazníkov je prvoradá úloha. Online marketing k jej splneniu ponúka spektrum nástrojov – spätné odkazy, PPC reklamu (AdWords/Ads), optimalizáciu pre vyhľadávače (tzv. SEO), sociálne siete,… Ktoré kedy efektívne použiť?

 

Monitorovanie a analýzy

Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek postup, merajte procesy i výsledky, analyzujte ich. Zistíte tak, čo je dôležité pre vašich zákazníkov a teda aj pre vás. Zistíte, na základe čoho navštevujú vaše stránky, ako sa správajú (ktoré časti ich zaujímajú najviac, koľko trávia v ktorej časti času, ktoré sekcie sú najnavštevovanejšie),… Meranie pomáha zistiť, ktoré komunikačné nástroje sú najefektívnejšie.
Prozákaznícky prístup v marketingu umožňuje vychádzať v ústrety potrebám zákazníkov a prinášať im pridanú hodnotu v tom, čo potrebujú. Uplatňujte ho!

autorom článku je: Ján Tóth

 

 e-mail:  info@web-stranka.com
 tel:  +421 949 643 043
 +421 940 110 197

created by: Marek Sarvas