výroba web stránok

Vedeli ste, že Google sa zoznamuje s webstránkami v dvoch krokoch? Ja teda nie. Prvým je indexové prehľadávanie („web crawling“) a druhým je triedenie informácií pomocou indexovania („indexing“).

 

Indexové prehľadávanie

Google začne u vás najprv prehľadávaním stránok, na ktorých už bol, ktoré už prehľadával. Pošle na ne svoje prehľadávacie roboty (indexové prehľadávače – „web crawlers“). Tie postupne prechádzajú každú stránku a cez odkazy, ktoré sú na nej, sa dostanú aj na ostatné podstránky. Teraz už viem, prečo má zmysel robiť interné odkazy v rámci vlastného webu 

Údaje o stránkach a podstránkach si Google roztriedi a uloží. Frekvencia jeho návštev závisí od toho, ako často dochádza k zmene obsahu stránok, ako často na webe niečo meníme, či pridávame. Z toho vyplýva, že častejšie bude prehľadávať napríklad stránku BBC News (keďže nový obsah tam pribúda niekoľkokrát za deň), v porovnaní so stránkami, kde sa už týždeň nič nové neobjavilo.

 

Čo keď Google o mne ešte vôbec nevie?

Keď indexové prehľadávače navštívia nejaký web, kde už predtým boli, prechádzajú z odkazu na odkaz, vďaka čomu nájdu nové webstránky. Ak ste však práve vytvorili nový web a nikto naň neodkazuje, ľudia naň nechodia, Google o ňom ešte nevie. Aby sa čo najskôr objavoval vo vyhľadávači, môžeme mu pomôcť.
Tak, že odkaz na vaše webstránky pridáte na nejaký iný web (napríklad internetový katalóg firiem). Pri prehľadávaní katalógu potom Google narazí aj na váš odkaz a príde k vám na návštevu. To isté však platí aj o vašich webstránkach – ak máte nejakú podstránku, ktorá sa má zobrazovať vo vyhľadávaní, ale nemáte jasnú navigáciu a neexistuje na ňu žiadny odkaz na vašom webe, pre indexové prehľadávače je dlhodobo neviditeľná.

Iný spôsob, ako Googlu povedať, že má prísť vaše stránky prehľadať, je pomocou nástroja Google Search Console. Tento nástroj nepotrebujeme len na to, aby sme sa zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania. Poslúži skôr na lepšie pochopenie, ako Google vidí náš web. Má niekoľko užitočných funkcií – medzi inými si v ňom napríklad môžete skontrolovať, či Google vie vašu stránku nájsť, či je prístupná prehľadávacím robotom, pozrieť si, aké mal Google problémy pri indexovaní vašej stránky a – ak ste niečo zmenili – môžete ho tu aj poprosiť o „re-indexing“.

Mimochodom – ďalšie spôsoby ako Google pomknúť k indexovaniu vašich stránok nájdete podrobnejšie popísané v článku Ako indexovať stránku alebo Čo, keď Google moje stránky nevidí.

 

Indexovanie

Údaje o stránkach, ktoré pozbierali indexové prehľadávače, sa ukladajú v indexe vyhľadávania („Search index“). Môžeme ho prirovnať k registru kľúčových slov na konci encyklopédie – počas indexovania nejakej webstránky sa do neho pridávajú informácie ku každému slovu, ktoré prehľadávaná stránka obsahuje. Keď potom hľadáme niečo v Googli, v podstate nehľadáme priamo na webe, ale iba v jeho indexe vyhľadávania.

Ako sa Google rozhodne, ktoré stránky ukáže

Ako sa Google rozhodne, ktoré stránky zobrazí pri hľadaní nejakých kľúčových slov? Pozrie sa na stránky s hľadaným kľúčovým slovom, ktoré má v indexe. Prihliada na to, koľkokrát je toto kľúčové slovo na stránke, či sú tam jeho synonymá, či je v nadpise, resp. podnadpise, či je priamo v niektorom odkaze, či sa jedná o kvalitnú stránku, aké má stránka hodnotenie a mnoho mnoho ďalších faktorov. Indexované stránky jeho algoritmus podľa týchto faktorov zoradí a zobrazí nám výsledky.

Pozrime sa na to z opačného konca – aký to má pre nás význam. Ak chceme, aby sa náš web zobrazovalo vo výsledkoch vyhľadávania Googlom, musí sa predovšetkým nachádzať v indexe vyhľadávania Googlu.

Ako zistím, ktoré z mojich stránok sú uložené v indexe?

Ak chcete vedieť, ktoré z vašich stránok má Google uložené vo svojom indexe, jednou z možností je použiť nástroje rozšíreného vyhľadávania, konkrétne operátor „site:“. Do vyhľadávacieho okna napíšte „site:vasadomena.sk“ (pozor, nedávajte medzeru za dvojbodku). Zobrazia sa všetky stránky vášho webu, ktoré má Google uložené v indexe.

Po prehľadaní stránky si Google vždy uloží jej aktuálnu verziu do pamäte. Vďaka tomu viete zistiť, kedy Google naposledy prehľadával vašu stránku a čo na nej prehľadávacie roboty videli. Dajte si vyhľadať vašu stránku a kliknite na nenápadnú šípku vedľa URL adresy vo výsledkoch vyhľadávania. Po kliknuti na „V pamäti“ („Cached“) sa zobrazí snímka stránky tak, ako ju naposledy videli indexové prehľadávače.

autorom článku je: Hana Jokelová

 

 
 e-mail:  info@web-stranka.com
 tel:  +421 949 643 043
 +421 940 110 197

created by: Marek Sarvas