výroba web stránok

Ak potrebujete ďalšie možnosti, odporúčame vám navštíviť naše Inštalačné fóra, kde sa dozviete viac informácií alebo si skontrolujte náš zoznam doplnkových technických požiadaviek.

Všetky odporúčané verzie vychádzajú z najnovších uvoľnených zostavení v každej sérii.

Požiadavky na podporovaný softvér

Požiadavky pre Joomla! 3.x

SoftvérOdporúčanéMinimálnaViac informácií
PHP[1] 7.3 + 5.3.10 (Magic Quotes GPC, MB String Overload = off)
(Podpora kompresie Zlib, podpora XML, podpora parsera INI, podpora JSON, jazyk MB = Predvolený)
Podporované databázy
MySQL[2] 5.5.3 + 5.1 (vyžaduje sa podpora InnoDB)
SQL Server 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18 https://www.postgresql.org/
Podporované webové servery
Apache[3] 2.4 + 2.0 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Nginx 1.8 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net
Prečítajte si https://docs.joomla.org/Joomla_Browser_Support pre zoznam prehliadačov podporovaných Joomla 3.x.

Požiadavky na nepodporovaný softvér

Požiadavky pre Joomla! 1.6, 1.7 a 2.5

Podpora tejto verzie Joomla! skončí 31. december 2014
SoftvérOdporúčanéMinimálnaViac informácií
PHP 5.6 5.2.4 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 5.0.4 + 5.0.4 https://www.mysql.com
SQL Server[5] 10.50.1600.1 + 10.50.1600.1 https://www.microsoft.com/sql
Podporované webové servery
Apache[3] 2.2 + 2.0 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Nginx 1.1 + 1.0 https://www.nginx.com/resources/wiki/
Microsoft IIS[6] 7 7 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.5

Podpora tejto verzie Joomla! skončí 31. december 2012
SoftvérOdporúčanéMinimálnaViac informácií
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Podporované webové servery
Apache[3] 2.0 + 1.3 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Požiadavky pre Joomla! 1.0

Podpora tejto verzie Joomla! skončí 22. júl 2009
SoftvérOdporúčanéMinimálnaViac informácií
PHP[4] 5.3 4.3.10 https://www.php.net
Podporované databázy
MySQL 4.1.x + 3.23 https://www.mysql.com
Podporované webové servery
Apache[3] 2.0 + 1.3 (s mod_mysql, mod_xml, a mod_zlib)
Microsoft IIS[6] 7 6 https://www.iis.net

Poznámky pod čiarou

[1] PHP 5.3.1 je potrebné pre verzie 3.0 až 3.2. Pre verziu 3.3 je minimum zvýšené na PHP 5.3.10. Joomla! verzie 3.5 a novšie sú kompatibilné s PHP 7.

[2] Od Joomla! 3.5 bola pridaná do MySQL podpora znakovej sady `utf8mb4` a je používaná ako predvolená pre servery, ktorú ju podporujú.

[3] Aby ste mohli využívať SEO URL musíte mať v Apache nainštalované rozšírenie mod_rewrite.

[4] Nepoužívajte PHP 4.3.9, 4.4.2 alebo 5.0.4. Tieto zostavenia majú známe chyby, ktoré zasahujú do inštalácie. Zend Optimizer 2.5.10 pre PHP 4.4 má aj závažné chyby a mali by ste požiadať poskytovateľa vášho hostingu, aby server aktualizoval na novšiu verziu. Joomla! verzie 1.5.15 a vyššie sú kompatibilné s PHP 5.3. Pamätajte však na to, že OpenID knižnica nie je kompatibilná s PHP 5.3.

[5] Vo vydaní verzie 2.5 bola pridaná podpora pre Microsoft SQL Server; verzie 1.6 a 1.7 túto podporu nemajú.

[6] Pre Microsoft IIS (v závislosti od vašich nastavení) budete potrebovať nasledovné:

Pre ďalšiu pomoc s používaním Microsoft IIS navštívte Joomla! IIS Fórum.

Možnosti konfigurácie

Ak inštalujete na lokálnom počítači, existuje množstvo balíčkov, ktoré vám pomôžu s nastaveniami rýchlejšie, ako pri individuálnych inštaláciách:

Ak potrebujete ďalšie možnosti, odporúčame vám navštíviť naše Inštalačné fóra, kde sa dozviete viac informácií alebo si skontrolujte náš zoznam doplnkových technických požiadaviek.

 zdroj: joomla.org
 
 e-mail:  info@web-stranka.com
 tel:  +421 949 643 043
 +421 940 110 197

created by: Marek Sarvas